Liiton edut

Jyty ry
JYTYLIITON SIVUT

Jytyn jäsenenä saat työelämääsi ja arkeesi liittyviä monipuolisia etuja. Palkkaustasi ja muita työsuhteen ehtojasi edistetään aktiivisesti. Taloudellinen turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Luottamusmies antaa työsuhdeneuvontaa työpaikallasi ja vastaa paikallisesta edunvalvonnasta. Saat liitolta ilmaista neuvontaa ja oikeusapua työelämän ongelmissa. Sinulle on neuvoteltu maksuton vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus sekä saat ammattihenkilön oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen.

Jyty neuvottelee työehdoistasi

Jyty vaikuttaa lähelläsi ympäri Suomea. Toimimme työmarkkinoiden ja työntekijän välisenä linkkinä kaikissa tilanteissa. Huolehdimme työehtosopimuksista, neuvottelemme aktiivisesti paremmista työehdoista ja luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle. Jyty solmii virka- ja työehtosopimuksia kunta-, yksityis- ja kirkkosektoreilla. Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet.

Luottamusmies sinua varten

Luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteen ehtoja. Ongelmatilanteissa ota aina ensin yhteys omaan luottamusmieheesi. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, voit olla yhteydessä omaan aluetoimistoosi.

Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleilla valitsema henkilö, ja hän toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana. Tämän vuoksi palkansaajia kannustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa. Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- ja neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

Työsuhdeneuvontaa ja lainopillisia palveluita

Jyty vastaa jäsentensä työsuhdekysymyksiin ja auttaa ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Jos asiassa ei työpaikkatasolla päästä ratkaisuun edes luottamusmiehen avulla, voit luottamusmiehesi kautta tai suoraan olla yhteydessä Jytyn aluetoimistoon tai keskustoimistoon, jossa asian käsittelee liiton asia- tai lakimies. Palvelu on maksuton.

Turva lomautus- ja työttömyystilanteissa

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa (JYTK). Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan, mikäli jäsenyys- ja työssäoloehto täyttyy. Työttömyyskassa neuvoo sinua myös vuorottelukorvauksen ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa. Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian.

Kattava vakuutusturva Jytyn jäsenille

Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn jäsenenä sinulla on tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat Ifiltä muita etuja perheesi vakuutusturvan parantamiseksi.

HUOM! Jos asiasi koskee vakuutusturvaa, vakuutusehtoja, vahinkoja ja korvauksia: www.if.fi/jyty.

Kouluttaudu Jytyn kursseilla

Jytyn tarjoama koulutus on jokaisen jäsenen oikeus ja yleensä jäsenelle ilmainen. Kursseilla saat tietoja ja taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Samalla tutustut ja verkostoidut muiden mukavien jytyläisten kanssa. Koulutukset on suunnattu kaikille jäsenille, yhdistysaktiiveille, luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille. Parhaiten pääset tutkimaan kurssisisältöihin -> Jytyn koulutuskalenteri 2019

Lähde: http://www.jytyliitto.fi/fi/jasenyys/jasenedut/Sivut/default.aspx